تبلیغات
صبح صادق - الگوهای نمادین اندام بدن(قسمت دوم)
 
 
 


اللهم عجل لولیک الفرج

الگوهای نمادین اندام بدن(قسمت دوم)
الگوی نمادین بدن انسان

  گوش ها به منزله دژ و نگهبان او می باشند که جز با اجازه وموافقت پادشاه چیزی را بر او عرضه نمی کنند؛زیرا نمی توانند صدای را به پادشاه برسانند مگر به دستوری که از او صادر میشودو هنگامی که دستور صادر گردید ساکت و منتظر می ماند که چه میشنود ، آنگاه پاسخ مناسب رامی دهد.(زبان به وسایل مختلف این دستورات را بیان می کند که شامل : دم  و بخار معده  و کمک و یاری لب ها .

 

گوش ها به منزله دژ و نگهبان او می باشند که جز با اجازه وموافقت پادشاه چیزی را بر او عرضه نمی کنند؛زیرا نمی توانند صدای را به پادشاه برسانند مگر به دستوری که از او صادر میشودو هنگامی که دستور صادر گردید ساکت و منتظر می ماند که چه میشنود ، آنگاه پاسخ مناسب رامی دهد.(زبان به وسایل مختلف این دستورات را بیان می کند که شامل : دم  و بخار معده  و کمک و یاری لب ها .

  لب ها از خود نیرویی ندارند مگر به کمک زبان ، و هیچ یک از دیگری بینباز نیستند و سخن زیبا و تمام ادا نمیشود مگر آنکه در بینی به گردش در آید؛ زیرا بینی کلام را زیبا می کند مانند دمبدن هوا در نی که باعث ایجاد صوتی زیبا میگردد.

   و نیز دو سوراخ که در بینی تعبیه شده  و رایحه ها و بو های خوش  و عطر آگین که پادشاه آن را  دوست دارد بر او داخل می کند و اگر بوی نامطبوع وناخوشایند به درون آید وبه پادشاه آزار رساند بی درنگ به دست ها فرمانممانعت دهد.

  برای پادشاهی با این همه امکانات ، پاداشی است و کیفری، که تنبیهات و کیفرش شدیدتر از پادشاهان  ظاهری و قدرتمند،و پاداش او برتر از پاداش آن هاست . اما کیفر و تنبیه پادشاه ، بروز حزن و اندوه و پاداش اوایجاد شادی وفرح است. اصل ریشه ی حزن و اندوه در طحال است و منشا شادی در  چربی شکم و کلیهاست. این رگهای بیشمار در بدن انسان ارسال فرمان  از پادشاه به اندام ها وبازگشت آنها از طریق اعصاب و عروق رابه عهده دارند . گواه بر ابن انتقال ، آن است که با مصرف دارو، عوامل عروقی ،آن را به موضع بیماری میرساند .

  بدان که بدن انسان ،همچون زمین پاک و حصلخیزی است که چون به عمران و آبادیش اقدام کنی وآن را ابیاری کنی به گونه ای که در آبیاری افراط نورزی تا غرق آب شود تفریط نکنی تا از کم آبی ، عطشناک بماند وخشک شود ،همواره سرسبز و شاداب خواهد ماند ومحصولش فراوان ومطلوب خواهد بود و اگر از آن غفلت ورزیرو به فساد و ویرانی خواهد رفت،وجزعلف هرز در آنروییده نخواهد شدبدن نیز در این مقام و باساماندهی و تدبیردر مواد غذای و نوشیدنی ها ، صحت و سلامت می یابد ، صحت و عافیت ،رو به رشد و بالندگی می گذارد.[ ] | [ کلمات کلیدی ] : الگوهای نمادین اندام بدن-گوش ها-بینی-
[ مرتبط با ] : رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام
ن : اشتیاق
ت : سه شنبه 2 مهر 1392
 
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.