تبلیغات
صبح صادق - پوشش اسلامی
 
 
 


اللهم عجل لولیک الفرج

پوشش اسلامی


                                                

چادر یعنی چه و چرا زنها باید چادر سركنند؟ و آیا حجاب اسلامی با چادر مشكی كامل میشود و كسی كه مانتو میپوشد پوشش اسلامی ندارد؟

 

 

چادر یعنی چه و چرا زنها باید چادر سركنند؟ و آیا حجاب اسلامی با چادر مشكی كامل میشود و كسی كه مانتو میپوشد پوشش اسلامی ندارد؟

 

پاسخ:

 

حجاب امری ظاهری و در ارتباط با جسم است و عمل به این امرظاهری برخاسته از اعتقادات و باورهای درونی افراد است. پوشش ظاهری افراد، به ویژه زنان را حجاب میگویند، كه مانع از نگاه نامحرم به آنان میشود.

 

 

حدّ لازم در پوشش اسلامی

اگر بخواهیم از حجاب اسلامی سخن بگوئیم، بیتردید حجاب طبیعی و كامل همان است كه در متون دینی اسلام مانند قرآن و حدیث ذكر شده است كه بحث بسیار مفصل و دقیق دارد. از این رو، لازم است به صورت مختصر توضیح دهیم.

دستور حجاب در اسلام، در دو بخش عمده آمده است:

الف. پوشاندن بدن، به جز جاهایی كه شرع مقدس اجازه داده است.

ب. پنهان داشتن زینتها

بدن زن به طور طبیعی برای جنس مخالف جاذبه دارد و معمولاً موجب تحریك جنسی میشود. حال اگر علاوه بر زیباییهای طبیعی، زن به آراستن خود بپردازد و اندام آراسته خود را در معرض دید دیگران قرار دهد. طبیعی است كه از بسیاری سلب آرامش نموده و موجب تحریك جنسی و گاهی فساد در جامعه میشود. و در مواردی نیز موجب گسستن پیوند خانواده و سست شدن الفت بین زوجهامیگردد. مراعات درست پوشش اسلامی از امور ضروری در پیشگیری از این مفاسد است. بنابراین خانمی كه ملتزم به ارزشهای اسلامی است، هیچگاه با لباسهای رنگارنگ و تنگ كه برآمدگیهای بدن را نشان می دهد و با تزئینات و آرایشهای مهیّج از خانه بیرون نمیآید. قرآن كریم از تبرّج (خود آرایی به منظور خودنمایی) نهی نموده و آن را متعلّق به جامعه جاهلی دانسته است. نحوه پوشش، آرایش و حركات زن تا حد زیادی نشانگر شخصیت، نحوه فكر، گرایشها و الگوهای ارزشی اوست.(1) بنابراین پوشش اسلامی در واقع بدون آن كه جسم انسان را به نمایش بگذارد، تجلی ارزشهای روحی و روانی است. عفاف، شخصیت زن و متانت و وقار وی را نمودار میكند و زن با حجاب از طمع و آرزوهای پست دیگران در امان میباشد. قانون آفرینش است كه هر چه موجود لطیفتر باشد محافظت از آن جدیتر است. موجود هرچه گران بهاتر باشد بیشتر آن را محافظت می كنند، درّ گرانبها را در گاوصندوق نگه میدارند، تا از دستبرد دیگران در امان بماند.

حضرت علی ـ علیه السّلام ـ در بیان نقش پوشش كامل به عنوان حفظ ارزش و احترام زن میفرماید: «فانّ شدّة الحجاب ابقی علیهنّ. همانا حجاب و پوشش كامل، زنان را سالمتر و پاكتر نگاه خواهد داشت.»(2)

نتیجهگیری

حاصل این كه حجاب اسلامی با هر نوع پوششی كه موجب تحریك و تهییج و جلب توجه مردان نامحرم گردد منافات دارد و آن نوع لباس و پوششی كه بهتر حدود شرعی را حفظ میكند بهترو كامل است. بنابراین استفاده از چادر مشكی با فلسفه حجاب و پوشش زنان در مقابل نامحرم كه همان عدم تحریك و تهییج در مقابل نامحرم و ایجاد آرامش روانی در جامعه است، بیشتر و بهتر سازگار است.

از دیدگاه روانشناسی رنگها، این یك واقعیت مسلم است كه رنگ مشكی رنگی صامت و غیر فعال است كه باعث تحریك و جلب توجه نمیشود.

بله، چادر مشكی از آن جهت كه تمام بدن زن را می پوشاند و برجستگی ها و زیبائیهای زن را در خود پنهان می دارد و كمتر موجب جلب توجه نامحرمان می گردد. بهتر از مانتو می باشد. زیرا در مانتو حركات جذاب زنانه، آشكارتر است و ممكن است بیشتر موجب تحریك نامحرمان گردد.

همچنین بعضی از مراجع تقلید چادر مشكلی را بهترین نوع حجاب دانسته اند از جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنهای در این باره میفرمایند: «من میگویم چادر، هم بهترین نوع حجاب است و هم نشانه ملّی ماست كه هیچ منافاتی با هیچ نوع تحرّكی از زن ندارد. اگر واقعاً كار اجتماعی و كار سیاسی و كار فكری به معنای تحرّك باشد، لباس رسمی زن میتواند چادر باشد كه بهترین نوع حجاب است. البته میتوان محجّبه بود و چادر هم نداشت. منتها همین جا هم باید آن مرز را پیدا كرد. عدهای از چادر فرار میكنند به خاطر این كه هجوم تبلیغاتی غرب دامن گیرشان نشود. امّا از چادر فرار میكنند به آن حجاب واقعی بدون چادر هم رو نمیآورند چون آن را هم غرب مورد تهاجم قرار میدهد. تصور نكنید اگر ما فرضاً چادر را كنار گذاشتیم آن مقنعه كذایی را... درست كردیم، دست از سرما برمی‌دارند. نه،‌آنها به این چیزها قانع نیستند، بلكه میخواهند همان فرهنگ منحوس را در این جا مثل زمان شاه كه زن اصلاً حجاب و پوشش نداشت عمل بشود.»(3)

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

پاورقی:

 

1. لازم است ذكر شود كه استفاده از لباسهای زیبا و تزیینات هیچ اشكالی ندارد. هر زنی میتواند در حضور شوهرش، زنان دیگر و مردان محرم و كودكان از این امور استفاده كند وبدون پوشش كامل حضور یابد، بنابراین مراعات حدود واجب پوشش فقط در مقابل مردان غیر محرم لازم میباشد.

2. نهج البلاغه، نامه 31.

3. برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنهای، فرهنگ تهاجم فرهنگی، تهران، سازمان مدارك فرهنگ انقلاب اسلامی، چاپ اوّل، 1373، ص 261 ـ 262.

 [ ] | [ کلمات کلیدی ] : چادر مشكی-دختر باحجاب-بی حجابی-
[ مرتبط با ] : یادداشت
ن : اشتیاق
ت : سه شنبه 5 آذر 1392
 
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.